Sokolske planine

Sokolske planine spadaju u grupu drinskih planina. Nalaze se u blizini Ljubovije sa najvišim vrhom Rožnjem 973 m, omeđene tokovima Drine, Uzovnice, Ljubovije, Krive Reke i Bogoveštice dok se na obroncima nalazi Soko grad i u podnožju manastir Svetog Nikolaja. 


Crkva Svetog Nikolaja izgrađena je 1989. godine. Ispred manastira se nalazi jezero kroz koje protiču Sokolska reka i Lazanjski potok.  Na najvišoj steni iznad manastira nalazi se pozlaćeni krst visine 12 m. Od manastira do krsta izgrađeno je 10 kapela koje su predviđene za odmor turista i u svakoj je ispisana po jedna božija zaposvest, taj put je takođe nazvan „Put vere”.

Što se tiče Soko grada nalazi se na visini od 600 m i jedina je tvrđava u Srbiji koja nikada nije menjala vladare već  su se smenjivali mirovnim putem.