Spomen-kosturnica u Kuršumliji

Kuršumlija je gradsko naselje u istoimenoj opštini u Topličkom okrugu. U Drugom svetskom ratu okupirali su je Nemci 12. aprila 1941. godine. U martu sledeće godine predata je na upravu bugarskim vojnicima koji su okupirali grad i okolinu sve do oslobođenja. Ono je konačno usledilo 28. avugusta 1944. godine kada su u Kuršumliju ušli delovi 4. srpske udarne brigade i 21. udarne divizije NOVJ.


Osam godina nakon oslobođenja preneti su posmrtni ostaci palih boraca u spomen-kosturnicu sagrađenu na brdu izad ušća reke Banjske u Toplicu, zahvaljujući naporima Sreskog odbora Saveza boraca. Plato spomeničke celine ima oblik pravougaonika 30x10 metara na kome se nalazi piramida osnove 2x2 i visine 8 metara. Piramida je obložena mermernim pločama na kojima su u samom podnožju ispisana imena 145 borca poginula u Drugom svetskom ratu. U podzidanoj strani nalazi se ulaz u kosturnicu. Svečano je otvorena 1952. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar