Spomenik palim pilotima u aprilskom ratu

Spomenik palim pilotima u aprilskom ratu 1941. godine se nalazi pored hotela „Jugoslavija“, na teritoriji opštine Novi Beograd.


Adolf Hitler se nije mirio sa promenom koja se desila u Beogradu nakon demonstracija protiv pristupanja Trojnom paktu 27. marta 1941. godine, tako da odlučuje da kazni Kraljevinu Jugoslaviju. U noći između 5. i 6. aprila otpočeo je vazdušni napad na Beograd pod nazivom Kaznena odmazda, tokom koga je poginulo više hiljada ljudi. Napad su predvodili Aleksandar fon Ler i Volfram fon Rihthofen. Ciljevi su bili kako vojni tako i civilni a stradala je i zgrada Narodne biblioteke Srbije u kojoj je izgorelo neprocenjivo kulturno blago. Napadi su nastavljeni 7, 11. i 12. aprila a prestonicu su nadletalo oko 500 nemačkih bombardera u pratnji lovaca. Nebo iznad Beograda bilo je proglašeno otvorenim gradom a u neravnopravnoj borbi branili su ga hrabri jugoslovenski vazduhoplovci. U ovim borbama poginulo je 11 a ranjeno 9 jugoslovenskih pilota, koju su uspeli da obore 48 neprijateljskih aviona.

Spomenik u znak sećanja na njihovu hrabrost postavljen je na obali reke Dunav na keju na Novom Beogradu 1994. godine. Autor spomenika je srpski vajar i redovni profesor na Fakultetu primenjenhih umetnosti u Beogradu, Miodrag Živković.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar