Stabla hrasta lužnjaka na Paliću

Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ se nalazi u gradu Subotici u naselju Palić, na severu Bačke u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Palić je od Subotice udaljen 8 km, od autoputa E-75 svega 3,2 km, od državne granice sa Mađarskom udaljen je 20 km, od Segedina 40 km, a od Novog Sada 100 km.


Spomenik prirode „Stabla Hrasta lužnjaka na Paliću“ se sastoji iz dva drvoreda u ulicama Bele Bartoka i Petefi Šandora i pojedinačnih stabala na Trgu Mađar Lasla. Stabala su zasađena početkom 20. veka a danas ih karakteriše pejzažna atraktivnost, starost i retkost. Drvored u ulici Bele Bartoka je homogene strukture i sastoji se od trinaest stabala hrasta lužnjaka. Drvored u ulici Petefi Šandora čini devet stabala hrasata lužnjaka. Dendroflora na trgu Mađar Lasla je nešto raznovrsnija i čini je oko 20 vrsta žbunastih i drvenastih vrsta, ipak devet stabala hrasta lužnjaka predstavljaju temeljnu vrednost.

Pored njih, od vrednih primeraka, tu su još stabla: crnog bora (Pinus nigra Arn.), mleča (Acer platanoides L.), lipe (Tilia tomentosa Mnch), oraha (Juglans regia L.), cvenolisne šljive (Prunus cerasifera var atropurpurea Jaeg.), divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.), bagrema (Robinia pseudoacacia L.), gledičije (Gleditsia triacanthos L.) i druge vrste. Od žbunastih vrsta prisutne su: ruže (Rosa sp.), hibiskus (Hibiscus syriacus L.), crveni biserak (Symphoricarpus orbiculatus Mnch.), jorgovan (Syringa vulgaris L.) i mahonije (Mahonia aquifolium Nutt.).

Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ predstavlja element kulturnog predela. Nalazi se u severnom rubnom delu naselja Palić, na koji se nadovezuju prirodni predeli Subotičke peščare. Na jugu je Palićko jezero sa Velikim parkom i Omladinsko jezero.