Tamiš

Tamiš izvire na prostoru rumunskih Karpata, odakle teče ka jugozapadu ka Srbiji. U Srbiju prolazi kroz teritoriju Banata i kod Pančeva se uliva u Dunav. Dužina reke iznosi 359 km. U srpskom delu teče u dužini od 116 km, a u rumunskom 243 km.  


Kroz Banat reka je plovna, ali samo od ušća u Dunav pa uzvodno u dužini od 60 km. U Pančevu je izgrađena luka a uzvodno se nalaze i nekoliko ribnjaka. Međutim današnji kanal reke udaljen je 40 km od starog kanala. Kao posledica meandriranja reke nastale su bare, rukavci, aluvijalne šume i mrtvaje. Tokom 1728. godine počeli su regulacioni radovi, koji su završeni 1977. godine kada je prokopan nov kanal i reka uključena u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Prostor omeđan Dunavom, starim ušćem Tamiša i današnjim kanalom zahvata površinu od 400 km² poznat pod nazivom Pančevački rit. Reka je izuzetno bogata raznim vrstama ribe: som, šaran, bela riba, štuka, babuška, deverika i smuđom zbog čega se ovde održavaju brojna takmičenja. Najpoznatija mesta za ribolov su kod Orlovata, Tomaševca, Botoša i Banatskog Despotovca.