Topluga

Leva pritoka Belog Drima, Topluga, nastaje spajanjem nekoliko manjih rečica koje izviru na Jezerskoj planini, Bužaljske i Dragaćinske reke. Duga je 35 km sa površinom sliva od 498 km². 


U gornjem toku ima odlike planinske reke, sa uskom i dubokom dolinom. U blizini ušća korito se širi te se može i pregaziti. Nizvodno od sela Pirane uliva se u Beli Drim na 298 m nadmorske visine.