Trgoviški Timok

Trgoviški Timok izvire na Staroj planini, u blizini njenog najvišeg vrha Midžora (2.169 m). U gornjem toku poznata je pod imenom Strma reka, a od sela Kalna dobija ime Trgoviški Timok, po naselju Trgovištu. U gornjem toku protiče kroz usku dolinu koja dostiže na neki mestima dubinu i do 5 m.


Nizvodno protiče kroz Korenatačku klisuru, koja se proteže u dužini od 5,5 km, dubine 250 m. Dolina reke se potom širi dostižući širinu od 1 km i nakon toka od 50,5 km spaja se sa Svrljiškim Timokom kod Knjaževca, gradeći reku Beli Timok