Tri hrasta lužnjaka – Bare

Na području Beogradske opštine Barajevo, u naselju Šiljakovac, na mestu zvanom „Bare“ nalazi se prirodno dobro „Tri hrasta lužnjaka – Bare“, svrstano u treću kategoriju – značajno prirodno dobro. Ovaj spomenik prirode pod zaštitu je stavljen 1969. godine i predstavlja ostatak nekadašnjih lužnjakovih šuma. Starost koja je procenjena za prvo i drugo stablo je 210 godina, dok je treće stablo staro 140 godina.


Vitalnost, očuvano dobro zdravstveno stanje, genetski potencijal, krošnje koje su pravilne, sa mnogo zelene mase, odlike su ovih stabala. Njihov raspored je takav da izgledaju kao da zajedno obrazuju jedan trougao, čineći prostor na kome se javljaju atraktivnijim, dominirajući u njemu. Kada se izračuna koliki prostor zauzimaju ova tri stabla, kao i prostor oko njih koji im pripada, a koji je određen rasprostiranjem njihovih krošnji, dolazi se do cifre od 50 ari, koliko obuhvata zaštićena površina ovog Spomenika prirode.

Pored vitalnosti, zdravstvenog stanja koje je na zadovoljavajućem nivou, i veličina stabla može predstavljati interesantnu odliku. Visina stabala je različita, ali približna. Prvo stablo dostiže visinu od 23 m, drugo 25 m, a treće 24 m. Razlike u visini koja je izmerena kada se posmatra visina stabla do prve žive grane, veće su, što je uočljivo kako golim okom, tako i kroz podatke da u slučaju prvog stabla, pomenuta visina iznosi 2,30 m, u slučaju drugog 4,20 m, dok kod trećeg iznosi 1,90 m. Premer iz 2004 godine donosi i podatke o prečniku debla: prvo stablo – 1,46 m, drugo – 1,43 m, treće – 1,25 m. Prečnik je izmeren na visini od 1,30 m, na istoj visini na kojoj je izmeren i obim, koji iznosi 4,60 m za prvo stablo, 4,50 m za drugo stablo i 390 m za treće.

„Tri hrasta lužnjaka - Bare“ značajna su i u istorijskom smislu; pod njima je 1941. godine održan narodni zbor o podizanju ustanka, gde se i danas obeležava Dan ustanka – 7. jul.