Vladičanski dvor

Vladičanski dvor nalazi se u Zmaj Jovinoj ulici u Novom Sadu, u Južnobačkom okrugu. Prvobitni dvor, koji se nalazio na približno istom mestu kao današnji, sagrađen je 1741. godine za vreme vladike Visariona Pavlovića ali je on porušen u bombardovanju tokom građanske revolucije 1849. godine. 


Projekat za današnji dvor izradio je arhitekta Vladimir Nikolić ali ga potpisuje Ferenc Rajhl. Vladičanski dvor sagrađen je 1901. godine za vreme vladike Mitrofana Ševića, kao rezidencijalna palata pravoslavnog episkopa Bačke eparhije. Izgrađen kao eklektična mešavina srpsko-vizantijskog i romantičarskog stila. Spoljnu dekoraciju s oblicima pseudo-mavarske plastike uradio je vajar Julije Anika, dok je trpezariju na spratu scenama iz Novog zaveta oslikao zograf Vladimir Predojević. Dvor je obnovljen 2007. godine, a u njemu se danas nalazi sedište bačkog episkopa Irineja Bulovića.  

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar