Zavičajni muzej u Aleksincu

Zavičajni muzej u Aleksincu osnovan je 1963. godine. Stalna postavka muzeja odvojena je od upravne zgrade i smeštena je u jednoj od najstarijih gradskih kuća, sagrađenoj pre 1833. godine. 


Godine 2012. godine formirana je stalna postavka. Danas muzej poseduje oko 5000 predmeta smeštenih u arheološku, numizmatičku, istorijsku, etnološku, umetničku i prirodnjačku zbirku. Etnološka zbirka je najbrojnija i na njoj su izloženi predmeti vezani za gradsku i seosku kulturu s kraja XIX i početkom XX veka.

 

Adresa: Momčila Popovića 20, 18220 Aleksinac

Tel: 018/800 968; 018/800 969

E-mail: [email protected]