Zavičajni muzej u Beloj Palanci

Muzej u Beloj Palanci osnovan je 1983. godine. Prvobitno se nalazio u okviru Centra za kulturu ali kasnije prelazi u sastav biblioteke „Vuk Karadžić“.


Muzej poseduje oko 2000 predmeta smeštenih u arheološku, numizmatičku i etnološku zbirku, kao i zbirku fotografija i arhivsku zbirku. Najveći broj eksponata vezan je za rimsku prošlost ovog prostora, ali određen broj je iz keltskog razdoblja. Godine 2011. i 2012. tokom radova na trasi budućeg autoputa, pronađen je veliki broj predmeta a muzej tada dobija stalnu postavku.

 

Adresa: Krste Jocića 4, 18310 Bela Palanka

Tel: 018/855 005, 069/3457 800