Zavičajni muzej u Paraćinu

Muzej u Paraćinu osnovan je 1978. godine. Smešten je u „Ružićevu zgradu“, jednu od prvih spratnih objekata u Paraćinu, koju je sredinom XIX veka podigao sudija Petar Ružić. 


U okviru stalne postavke izložena je prošlost paraćinske opštine od oko 7000 godina pre nove ere pa sve do XX veka. Muzej poseduje nekoliko odeljenja. Arheološko odeljenje čine predmeti sa oko pedesetak arheoloških lokaliteta paraćinske opštine, počev od praistorije pa sve do srednjeg veka. Istorijsko odeljenje predstavlja noviju istoriju Paraćina izlažući plakate, dokumenta, fotografije, oružje, razglednice, kao i modernu numizmatičku zbirku. U etnološkom odeljenju kroz brojne eksponate predstavljen je život gradskog i seoskog stanovništva, a tu se nalazi i značajan fond umetničkih slika.

 

Adresa: Tome Živanovića 17, 35250 Paraćin

Tel: 035/562 035

E-mail: [email protected]

www.muzejparacin.rs