Zavičajni muzej u Rumi

Muzej u Rumi osnovan je 1962. godine. Smešten je u objektu pod zaštitom države, sagrađenom sredstvima barona Marka Pejačevića za potrebe niže gimnazije 1772. godine.


U nadležnosti rumskog muzeja nalazi se teritorija istočnog Srema. Muzejski fond broji oko 10 500 predmeta smeštenih u arheološku, istorijsku, etnološku, tehničku i umetničku zbirku. Obuhvata i dva legata: legat Milivoja Nikolajevića i legat Dr. Romana Soretića. Pod pokroviteljstvom muzeja organizuje se i jedna od najstarijih likovnih kolonija „Borkovac“, pokrenuta još 1968. godine.

 

Adresa: Glavna 182, 22400 Ruma

Tel: 022/474 888

http://zavicajnimuzejruma.blogspot.rs/