Zgrada ilegalnih partijskih štamparija

U zgradi na adresi Banjički venac br. 12 u Beogradu, tokom Drugog svetskog rata nalazila se ilegalna štamparija CK KPJ. Kuća je sagrađena 1941. godine po ideji Svetozara Vukmanovića – Tempa i Đorđa Andrijevića – Kuna, a planom arhitekte Đrođa Staševskog u toku radova ozidana je i jedna tajna prostorija. 


Sastojala se od prizemlja i sprata na neravnom terenu, što je i omogućilo postojanje skrivene prostorije u koju se ulazilo iz plakara na prvom spratu. Štamaparija je na ovoj adresi radila od 1. avgusta 1941. do 31. avgusta 1943. godine, a čak i tokom boravka Nemaca naredne godine tajna prostorija nije otkrivena. Iz ove štamparije izašli su brojni proglasi, brošure i partijski materijal, a najzaslužniji za njen rad bili su narodni heroji Branko Đonović, Slobodan Jović i Milo Bošković. Nakon oslobođenja, 1950. godine, u kući je osnovan Muzej ilegalnih partijskih štamparija čija je postavka predstavljala rad svih ilegalnih štamparija u Beogradu u međuratnom i ratnom periodu. Muzej je zatvoren avgusta 2000. godine.