Zgrada Okružnog načelstva i Suda

Zgrada Okružnog načelstva i Suda u Kragujevcu nalazi se u centru grada, na Trgu Vojvode Putnika. Sagrađena je 1904. godine po planovima arhitekte Nikole Nestorovića, u duhu eklektičkog akademizma sa elementima bečke secesije.


Ima suteren, prizemlje i sprat. Unutrašnjost se odlikuje reprezentativnim holom i monumentalnim stepeništem. Fasada je ukrašena nizom reljefnih dekorativnih ornamenata, dok se iznad glavne fasade nalazi četvorostrana kupola sa ogradom od kovanog gvožđa. Na krajevima krovnog venca nalaze se figure Pravde i Zakona. Kompozitor Stanislav Binički u ovoj zgradi 1915. godine po prvi put izvodi svoju kompoziciju „Marš na Drinu“, kasnije tradicionalni srpski marš posvećen pobedi srpske vojske nad austrougarskom na Ceru.