Zgrada Predstavništva Prvog dunavskog parobrodskog društva

Prvo dunavsko parobrodsko društvo osnovano je 1829. godine u Beču a do Prvog svetskog rata imalo je monopol nad plovidbom Dunavom. U ratnom vihoru koji je tada zahvatio Austrijsku carevinu stradalo je i ono.


GALERIJA

Zgrada Predstavništva Prvog dunavskog parobrodskog društva

U godinama nakon rata uspelo je da obnovi svoj nekadašnji uticaj i ponovo postaje najdominantnije na reci Dunav. Tada je izgrađena i zgrada njegovog Predstavništva u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca, odnosno u njenom prestonom gradu Beogradu.

Planove za ovu zgradu izradio je austrijski arhitekta Aleksandar Pop, te je prema njima ona sagrađena u periodu od 1924. do 1926. godine, u jednom od najstarijih delova Beograda – Dorćolu. Nalazi se na samom uglu ulica Kapetan Mišine i Gospodar Jevremove, pa je cenralni deo grade viši u odnosu na krila koja se pružaju duž ulica. Podignuta je kao višespratnica, sa ciljem da u njoj pored poslovnog prostora budu smešteni i stambeni delovi za rukovodeće kadrove. Iznad ulaza u zgradu nalazi se sidro kao simbol Društva, godina 1925. i natpis Prvo dunavsko parobrodsko društvo. Ulaz i pomoćni objekti u dvorištu pomalo asociraju na pramac broda i govore o nameni objekta. Zgrada je reprezent stmabene arhitekture Beča krajem treće i početkom četvrte decenije XX veka, i kao takva je jedinstven primer u Beogradu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar