Zgrada Stare osnovne škole u Bežaniji

Zgrada Stare osnovne škole u Bežaniji nalazi se u Vojvođanskoj ulici br. 68, na teritoriji beogradske opštine Novi Beograd.


Prvi pomen školstva u Bežaniji datuje se u sredinu XVIII veka i vezan je za crkvu svetog Georgija, gde su nastavu držala najverovatnije sveštena lica. Vremenom školski sistem u Habzburškoj monarhiji prelazi u nadležnost državnih organa, pa su ovom reformom bile zahvaćene i teritorije naseljene srpskim stanovništvom. Sredinom XIX veka postoje dve škole u Bežaniji, jedna na srpskom i jedna na nemačkom jeziku, koje su nastavu izvodile u zgradi u crkvenom dvorištu. Kako se broj učenika povećavao, tako je 1873. godine podignuta prva zgrada sa dve učionice, a 1891. godine nova velika zgrada. Ona predstavlja spratni objekat, pravougaone osnove sagrađen u stilu kasnog akademizma. Fasada nema dekorativnu plastiku.

Danas ona predstavlja najstariju sačuvanu zgradu druge polovine XIX veka na Novom Beogradu, zbog čega je, kao i zbog višedecenijskog doprinosa prosvetnom sistemu Srbije, 2018. godine proglašena spomenikom kulture.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar