Zvezdarska šuma

Beograd, kao urbana sredina, veliku pažnju posvećuje uređenju zelenih površina koje služe kao oaze mira, i uz to absorbuju buku i zagađenje. Zvezdarska šuma predstavlja jedan od sistema gradskog zelenila, čiji je cilj pre svega sprečavanje pojave klizišta, ali i poboljšanje mikroklimatskih uslova, s obzirom na činjenicu da se nalazi u urbanoj sredini.


Prostire se na teritoriji gradske opštine Zvezdara, na desnoj obali Dunava. Zaštićeno područje obuhvata površinu od 80,87 ha, delom u privatnoj, a delom u državnoj svojini. Svrstano je u III kategoriju, kao zaštićeno područje lokalnog značaja.

Tokom perioda vladavine Turaka, ovaj prostor bio je prekriven voćnjacima i vinogradima, kao i letnjikovcima koje su Turci gradili. Međutim, kasnije je zapušteno usled ratnih sukoba. Tek u 20. veku počinje ponovo naseljavanje ovog dela grada. Od 1891. ovde se nalazila zgrada Astronomske i meteorološke opservatorije, koja od 1924. godine nosi naziv Meteorološka opservatorija.

Posle II svetskog rata počinje ozelenjavanje ovog brda, te je 1972. godine proglašena za park šumu. Astronomska opservatorija koja se ovde nalazi, jedna je od najstarijih naučnih institucija u našoj zemlji.

Do sada je ovde zabeleženo 136 vrsta drveća: mleč, trešnja, bela tpola, breza, orah, beli jasen itd, kao i 7 vrsta vodozemaca (šareni daždevnjak, zelena krastava žaba, livadska žaba) i gmizavaca (slepić, zelembać, stepski smuk, zidni gušter). Ovde se takođe sreće i 48 vrsta ptica različitog statusa zaštite.

Pored Opservatorije, ovde je izgrađena ustanova socijalne i dečije zaštite “Zvezdani gaj” i Institut “Mihajlo Pupin”.