Fruška gora

Skromnih dimenzija i u geografskom pogledu neuporediva sa planinskim masivima Kopaonika, Stare planine i Zlatibora, Fruška gora i dalje ostavlja upečatljiv utisak i predstavlja planinu od velikog značaja. Uzdiže se iz beskrajne panonske ravnice u dužini od 78 km i širine 15 km. Specifična flora i fauna očuvala se do dan danas i Rimljani su je sa razlogom zvali Alma mons - Pitoma gora. Najviši vrh planine je Crveni čot (539 m).


Planina se pruža pravcem zapad-istok, od Šida pa sve do Starog Slankamena uz desnu obalu Dunava, te je upravo takav položaj uslovio vazdušna strujanja koja izuzetno pogoduju boravku ljudi, naročito na prostorima iznad 300 m. Zahvaljujući prirodnim i kulturnim vrednostima Fruška gora je 1960. godine proglašena za  prvi nacionalni park u našoj zemlji površine 26.672 ha.

Jedne od glavnih prirodnih vrednosti planine su prostrane šume i vodotoci. Najviše dominiraju šume lipe, hrasta i bukve, a pored njih se mogu videti i stabla cera, bagrema, brojnih tvrdih lišćara, dok se u priobalju Dunava mogu pronaći stabla topole i vrbe. Flora nacionalnog parka broji 1500 vrsta, a od tog broja 200 vrsta ima status zaštićenih vrsta na nivou države. Interesantni su tercijarni relikti, a među njima se mogu izdvojiti: lovorasti jeremičak (Daphne Laureola), kadivka (Kitaibelia vitifolia), kao i zvončić (Campanula lingulata). Faunu Nacionalnog parka čini 1.454 vrsta, od koje mnoge imaju status ugroženih vrsta. Tako se ovde od 13 vrsta vodozemaca i 11 vrsta gmizavaca može izdvojiti 14 vrsta koje su uvrštene u Svetsku crvenu listu ugroženih vrsta. Fauna ptica je predstavljena čak sa 211 vrsta, a kao najznačajnija ptica u ovom parku izdvaja se orao krstaš (Aquila heliaca), koji predstavlja najugroženiju vrstu sa Svetske crvene liste. Naročito je važna činjenica da je područje ovog nacionalnog parka jedino područje u Srbiji gde se nalaze aktivna gnezda ove ptice.

Iako male površine, Fruška gora se odlikuje raznovrsnim podzemnim vodama gde je zabeleženo preko 180 izvora. Termalne vode se javljaju u Vrdniku i Starom Slankamenu. U blizini manastira Staro Hopovo izbija voda temperature 18°C, a u Inđiji se voda eksploatiše iz bušotina. Planinom protiče i veliki broj površinskih vodotoka. Većina njih otiče ka Savi i Dunavu.

Kulturno nasleđe Fruške gore zrači duhovnošću. Ono je predstavljeno sa 17 pravoslavnih manastira koji potiču iz perioda od XV do XVIII veka, a pored njih tu je i veliki broj arheoloških lokaliteta koji oslikavaju najstarije epohe ljudske civilizacije na ovim prostorima. Poseban deo geonasleđa čine dve zbirke fosila. Uz to moguće je upoznati se i sa kulturnom ponudom Sremskih Karlovaca i organizovati degustaciju vina u privatnim podrumima karlovačkih vinara.

Fruška gora je od davnina vrlo posećena izletnička destinacija. Prvu turističku kartu planine izdalo je planinarsko društvo „Fruška gora“ 1931. godine na kojoj su bili prikazani manastiri, lovačke kuće, pristaništa, skele i železničke stanice. Zahvaljujući blizini velikih gradskih centara i dobroj infrastrukturnoj opremljenosti sve je veći broj cikloturista i ljubitelja pešačenja na planini. Za ljubitelje lova uređeno je lovište „Vorovo“ i akumulacije Moharač, Borkovac i Sot gde se može loviti šaran, karaš, som, smuđ, štuka i dr.