Jastrebac

Planinsko područje u centralnoj Srbiji omeđeno rekama Zapadne i Južne Morave, Toplice, Rasine i Blatašnice obuhvata planinu Jastrebac. Ima uporednički pravac pružanja u dužini od oko 45 km. Pripada grupi Rodopskih planina čiji je najviši vrh Velika Đulica (1.481 m). Planina se sastoji od dva masiva, Velikog i Malog Jastrepca, koji su razdvojeni prevojem Grebac kroz koji vodi put Kruševac - Prokuplje.


Mnogi mitovi i legende vezuju se za ovu planinu. Utvrđena kasnoantička i ranovizantijska naselja ukazuju da su se njihovi stanovnici najverovatnije bavili rudarstvom. Poznati lokaliteti su: Kale - smešteno na prevoju Grebac iznad sela Vukanja, Čukar - kraj sela Boljevac, Gradac - iznad sela Zlatari, Grad i Gradište u selu Razbojna. Kada su Turci došli u ove krajeve (16/17. vek) pokušali su da obnove rudnike, ali bezuspešno jer je narod zatrpavao rudokope da ne bi morali da rade u njima.

Jastrebac je jedna od naših najšumovitijih planina, prekrivena listopadnom i četinarskom šumom. Posebno je interesantna za planinare s obzirom da nije potrebna velika fizička kondicija jer nema napornih uspona. Brojne pešačke staze vode do vrhova planine, raznih izvora i česmi, srednjovekovnog utvrđenja Gradac, stare crkve Sv. Petke. Kako planina obiluje vodama, u njenim rečicama i potocima mogu se naći rakovi i pastrmka, a poznato je i da sadrži znatnu količinu zlata i lekovitih materija. Upravo jedan od tih lekovitih izvora iskorišćen je za lečenje bolesnika te je na 540 m nadmorske visine izgrađena Ribarska banja čije mineralne vode imaju  temperaturu od 25° do 42°C. Zahvaljujući knjazu Milošu banja je obnovljena 1883. godine, a danas u njoj radi Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska banja“.

Jastrebac ima dobre preduslove za razvoj lovnog turizma. Lovište „Veliki Jastrebac“ zahvata površinu od 29.731 ha. U njemu se intenzivno uzgaja evropski jelen i divlja svinja, a lov je moguć i na srneću divljač i šumsku šljuku. U okviru samog lovišta nalazi se i lovačka kuća „Ravnište“ kapaciteta 35 ležaja. Najlepši deo planine nazvan je Ravnište. Na ovom zaravljenom delu nalaze se nekoliko hotela, veštačko jezero, brojne vikendice i sportski tereni, kao i vidikovac “Jastrebac” u blizini. Najbliže gradsko naselje je Kruševac, udaljen svega 22 km, Niš oko 100 km i Beograd oko 210 km.