1.4.2. Požarevačko vinogorje - Požarevac

Požarevačko vinogorje Mlavskog rejona se prostire na brdovitim terenima sa obe strane reke Mlave.


Sastoji se iz severnog dela (Požarevac) i južnog dela (Petrovac na Mlavi) i obuhvata sledeće katastarske opštine:

  1. Severni deo (Požarevac)
  2. Severoistočni deo, delovi katastarskih opština Rečica i Kličevac
  3. Jugoistočni deo, delovi katastarskih opština Beranje, Bare, Kasidol, Smoljinac, Šapine, Boževac, Crljenac, Kula, Malo Gradište, Zabrega, Kobilje, Manastirica i Aljudovo
  4. Zapadni deo, delovi katastarskih opština Kostolac grad, Kostolac selo, Klenovnik, Ćirikovac, Požarevac, Lučica, Salakovac, Veliko Crniće, Prugovo, Poljana, Kravlji do, Toponica, Vlaški do, Veliko selo, Vrbnica, Porodin, Žabari, Simićevo, Oreovica, Orljevo, Aleksandrovac, Šljivovac, Tićevac, Mirijevo, Polatna, Sibnica, Kočetin, Brzohode, Četereže, Viteževo i Svinjarevo
  5. Južni deo (Petrovac na Mlavi)
  6. Istočni deo, delovi katastarskih opština Rašanac, Vitovnica, Stamnica, Bistrica, Ždrelo, Malo Laole, Leskovac, Petrovac, Knežica, Kamenovo, Trnovče, Dubočka, Starčevo, Ranovac, Kladurovo i Melnica
  7. Zapadni deo, delovi katastarskih opština Veliki Popovac, Pankovo, Zabrđe, Petrovac, Krvije, Veliko Laole, Šetonje, Ćovdin, Vezičevo, Roćevac, Bošnjak, Lopušnik, Dobrnje, Vošanovac, Oreškovica, Tabanovac, Busur i Burovac.

Vinogorje ima najveću površinu od svih drugih u Mlavskom vinogorju. Ona zauzima 370,38 ha koje ujedno ima i najveći broj gazdinstava koja se bave proizvodnjom vina, ukupno 3.000. Od svih vrsta  vina, po kvalitetu se ističe belo vino Rajnski rizling i crveno vino Kaberne savinjon.

*Vinarija MILPEKS DOO Žabari, Vinarija Nećak