1.6.5. Kutinsko vinogorje - Kutina

Kutinsko vinogorje obuhvata vinogradarske terene sa južne strane u neposrednoj blizini grada Niša i to katastarske opštine:


Niš "Bubanj", Pasi Poljana, Niš "Ćele Kula", Suvi do, Niška banja, Prva Kutina, Vukmanovo, Berbatovo, Donje Vlase, Perutina, Knežica, Malošište, Belotinac, Gabrovac i Ćurlina.

Uglavnom se proizvodnja vina odvija za sopstvene potrebe domaćinstava, kojim ima 942. Površina vinogorja je 128,02 ha na kojima se najviše gaje stone sorte.

*Vinarija: Podrum Živković