Američki platan kod Sonte

Selo Sonta se nalazi jugoistočno od Apatina, udaljeno 19 km. Zaštićeni platan (Platanus occidentalis) se nalazi u centralnom delu ekonomskog dvorišta firme „AGROSONTA“.


Zaštićeno stablo američkog platana je po svojoj lepoti, dobrom zdravstvenom stanju i veoma lepom habitusu jedan od najlepših primeraka ove vrste na području Vojvodine. Po svojim dimenzijama - visina 25 m, raspon krune 25 m i starosti preko 60 godina, predstavlja jedan kapitalan primerak i samim tim jednu turističku atrakciju.