Arhiv „Veroslava Veljaševića“

Arhiv „Veroslava Veljaševića“ se nalazi u Smederevskoj Palanci, gradskom naselju i centru istoimene opštine u Podunavskom okrugu. Njegova teritorijalna nadležnost obuhvata opštine Smederevsku Palanku, Veliku Planu i Žabare.


Arhiv je osnovan 30. decembra 1968. godine. Narednih nekoliko decenija radio je u okviru drugih kulturnih ustanova, a od 1992. godine postaje samostalna institucija. Koristi zgradu novijeg datuma nameski građenu za potrebe Arhiva.

U depou Arhiva se nalazi 1.300 dućnih metara arhivske građe raspoređene u 190 fondova i 8 zbirki. Jedan od najznačajnijih fondova jeste zbirka od 262 Crkvene matične knjige, koje datiraju od 1837. godine. U okviru Arhiva nalazi se i biblioteka sa oko 4 000 bibliografskih jedinica.

 

Adresa: Omladinska 13, 11420 Smederevska Palanka

Tel: 026/317 235

E-mail: [email protected]

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar