Bifurkacija reke Nerodimke

Reka Nerodimka izvire iznad sela Nerodimlja. U blizini grada Uroševca gde se račva i teče u dva smera:


jedan krak teče ka jugu i uliva se u Lepenac, a drugi krak teče ka severu gde se spaja sa mnogim rekama i potocima formirajući Sitnicu. Tako da voda reke teče u Egejsko i Crno more. Ovaj fenomen naziva se bifurkacija.