Brezna

Lokalitet Brezna nalazi se u sklopu specijalnog rezervata prirode Goč - Gvozdac. Ovaj rezervat  zauzima površinu od 2.3225 ha. Ističe se po mešovitoj šumi jele, bukve, crnog bora i kitnjaka.


Goč je planina koja se nalazi u centralnom delu Srbije, južno od Zapadne Morave. Najviši vrh planine ima visinu 1.124 m. Na planini se javlja endemit Balkanskog poluostrva planinski javor (Acer Heldreichii) i crni bor (Pinus nigra). Zahvaljujući reljefu, klimatskim karakteristikama i geološkoj podlozi ovde je zastupljen raznovrsni biljni pokrivač, oko 715 biljnih vrsta, od čega su 250 lekovite. Takođe zastupljeno je 317 vrsta insekata, od kojih su 56 vrste retke, 129 vrsta ptica i 27 vrsta sisara. U ovim prostorima največi značaj ima vidra koja je zakonom zaštićena. U okolini Goča nalaze se značajni kulturno-istorijski spomenici kao što su manastiri Drenča i Milentija i srednjovekovni grad Koznik.