Busovata

Rezervat prirode "Busovata" nalazi se na teritoriji sela Suvi Do u opštini Žagubica. Zaštićeni prostor  predstavlja sastojinu bukove šume (Fagus moesiaca) koji zahvata površinu od 15,86 ha na planini Beljanici.


Ovde je zabranjeno vršiti bilo kakve aktivnosti koje ometaju spontati  prirodni razvoj životne zajednice i staništa kao celine.