Čalački potok

Čalački potok predstavlja rezervat prirode koji se nalazi na planini Maljen i pripada opštini Požega. Površina rezervata je 3 ha i poznat je po očuvanoj šumi  jele i bukve, sa pojedinim stablima belog i crnog bora i smrče.  


U blizini izvora reke napravljeno je akumulaciono jezero, iz kojeg se koristi voda za snadbevanje Divčibara - ski centra na Maljenu. Pored ovog rezervata na planini se nalaze još tri rezervata prirode: Crna reka, Zabalac i Vražiji vir.