Cer zapis u Leskoviku

Zapis u Leskoviku predstavlja stablo hrasta cera koje se nalazi u selu Leskoviku kod Niša i ono je ostatak nekada rasprostranjenih šuma sladuna i cera, vrsta hrastova kojima je, u ovom selu ali i u okolnim mestima, znatno redukovana rasprostranjenost, pa se pojedinačna stabla koja su preostala lako uočavaju, naročito pomenuti cer čija visina iznosi 18 m, a prečnik njegove krošnje 17,75 m. Osim po dimenzijama, spomenik prirode prepoznatljiv je i po dekorativnosti. Njegova krošnja je široka a niska, formirana je pravilno i njene donje grane su one koje su najjače i najduže i pružaju se gotovo horizontalno, a ka vrhu se sužavaju zbog čega se ceru može pridodati velika pejzažna vrednost. Površina prostora koji pripada krošnji je površina koja je stavljena pod zaštitu proglašenjem cera za zaštićeno prirodno dobro i ona iznosi 2,47 ari.


Stablo procenjene starosti oko 200 godina, nalazi se na nadmorskoj visini od 550 m, na privatnom imanju Blagojević Nikole Milana iz Leskovika, udaljenom oko 14 km od Niša čijoj opštini pripada. Deblo počinje da se grana na 3 m od podloge i pravilnog je oblika; njegova kora je ispucala, a u dnu nastalih pukotina vidi se crvenkasta boja. Obim debla izmeren je na 1,30 m od tla i iznosi 3,20 m, a prečnik debla, koji je izmeren takođe na pomenutoj visini, iznosi 1,02 m.

Prema Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara spomenik prirode „Zapis u Leskoviku“ pripada trećoj kategoriji zaštite – značajnim prirodnim dobrima. Cer se pod zaštitom nalazi od 2006. godine. A osim statusa zaštićenog prirodnog dobra, cer iz Leskovika ima i status zapisa - „svetog drva“. Meštani sela u kome se nalazi stablo okupljaju se oko njega u najvećem broju na Svetog Nikolu 22. maja. Skoro svi stanovnici tada rado odlaze do cera zapisa, a potom i posećuju crkvu Svetog Arhangela koja je u njegovoj blizini, preciznije – na oko 50 metara od pomenutog stabla.