Cincarska kuća

Cincarska kuća u beogradskom naselju Grocka nalazi se u ulici 17. oktobra br. 9. Podignuta je početkom XIX veka za bogatu cincarsku trgovačku porodicu, u vreme ekonomskog poleta Grocke.


Ima pravougaonu osnovu, zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme, dok je krov pokriven ćeramidom. Zidana je kao prizemna kuća, ali zbog kosog terena i prostranog podruma ispod trema i doksata izgleda kao spratna. Ostali deo kuće čine tri sobe, od kojih je jedna spojena sa odžaklijom u kojoj se nalazilo ognjište gde su se spremala jela, mesio hleb itd. Pripada grupi gročanskih varoških kuća.