Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije

Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije se nalazi na Velikom trgu na broju 4, u beogradskoj opštini Zemun.


Podizanje hrišćanskih bogomolja na teritoriji Zemuna vezano je za početak XVIII veka i odlazak Osmanlija (1717). U Zemun dolazi katolički monaški red kapucineri koji preuređuju napuštenu osmansku džamiju i jedno vreme je koriste kao crkvu. Tada su sa sobom doneli čuvenu kopiju slike „Madone sa detetom“ nemačkog renesansnog slikara Luke Kranahana iz 1514. godine.

Stara crkva je srušena 1784, a već naredne godine započeta je izgradnja nove. Ona je svečano otvorena 1795. godine, mada je zvonik završen tek 1817. Predstavlja jednobrodnu građevinu sa poluoblastim svodom oblikovanu u stilu ampira sa baroknim elementima. Unutrašnjost je preuređena osamdesetih godina XX veka. Za razliku od većine rimokatoličkih crkava okrenuta je prema istoku.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar