Crna reka

Rezervat prirode Crna reka nalazi se na području planine Maljen u zapadnoj Srbiji. Površina zaštićenog prirodnog dobra je 60 ha.


Rezervat obuhvata prostor oko izvorišta Crne reke na čijoj su površini zastupljene mešovita šuma belog bora, crnog bora, hratsa kitnjaka i bukve. U dolini Crne  reke nalazi se I istoimeni kanjon koji ima dužinu od 8 km. Planina Maljen poznata je po brojnim rekama, potocima i kanjonima. Najveći značaj na planini ima ski centar Divčibare koji je proglašen za vazdušnu banju. Pored ovog rezervata na planini se nalaze još tri rezervata prirode: Čalački potok, Zabalac i Vražiji vir.