Crni Timok

Crni Timok izvire na planini Veliki Maljenik, u oblast Kučajskih planina. Često je nazivaju i Crnom rekom. Izvire u blizini naselja Krivi Vir, iz jedne manje pećine na 375 m nadmorske visine. Reka teče ka severoistoku i nakon toka od 84 km spaja se sa Belim Timokom i gradi Veliki Timok.


Duž njenog toka smenjuju se tri kotline i dve klisure. Prvobitno protiče kroz Krivovirsku kotlinu, zatim Jablaničku klisuru. Kroz ovu klisuru teče pravolinijski, gde nakon nje ulazi u Sumrakovačko-šarbanovačku kotlinu gde izrazito meandrira. Nizvodno, u dužini od 22,5 km probija se kroz klisuru Baba Jone. U jednom od meandara klisure smeštena je Gamzigradska banja i arheološki lokalitet Felix Romuliana. Poslednja kotlina u nizu je Zaječarska, dužine 15 km koja se proteže sve do sastava sa Belim Timokom. Reka je bogata ribom, posebno pastrmkom, ali i klenom i belom ribom.