Danilova kosa

Rezervat prirode Danilova kosa se nalazi u zapadnoj Srbiji, na području planine Boranja. Smeštena je na teritoriji opštine Krupanj, i njegova površina iznosi 6,73 ha. Njegov značaj čini stanište autohtone vrste planinske bukve (Fagetum montanum serbicum, Rudski), i stoga je svrstan je u režim zaštite I kategorije.


Ovde se nalaze primerci  šumskih zajednica starosti više od 200 godina u koje spadaju: zelenika (llex aquifolium L.), rebrača (Blechnum spiciant), kostrika (Ruscus aculeatus) i druge. U prirodne retkosti svrstane su i vrste ptica: crna žuna (Dryocopus martius), kratkokljuni puzić (Certhia familiaris, eng. Eurasian Treecreeper ), mišar (Buteo buteo), itd. Ovo područje predstavlja interes naučnih istraživanja i edukacije, koje se očuvalo zahvaljujući odsustvu ljudskih aktivnosti. Njegova udaljenost od Beograda je 160 km, a od Loznice 10 km.