Dečanska Bistrica

Dečanska Bistrica  izvire na južnim padinama Prokletijama. Reka je duga  53 km. U gornjem toku reka je poznata pod nazivom Kožnjarska Bistrica, čije ime potiče od istoimene hidroelektrane izgrađene 1947. godine.


Idući ka jugu probija se kroz Dečansku klisuru, na čijem izlazu je smešten  manastir Visoki Dečani poznat kao deo UNESCO-ve liste svetske kulturne baštine. Dalje teče ka jugu i uliva se u Beli Drim.