Deliblatska peščara

Deliblatska peščara se nalazi u jugoistočnom delu Panonske nizije, u južnom Banatu. Plato dužine 60 km i širine 25 km pruža se u pravcu jugoistoka - severozapada. Predstavlja najveću evropsku kontinentalnu peščaru, čiji je veći deo stavljen pod zaštitu kao Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara“. 


Rezervat se nalazi na području opštine Alibunar, opštine Vršac, opštine Bela Crkva, opštine Požarevac i opštine Kovin, ukupne površine 34.829,32 ha, od čega je 29.867,70 ha u državnoj, 3.862,42 ha u društvenoj, a 1.099,20 ha u privatnoj svojini.

Na području Specijalnog rezervata uspostavljena su 3 režima zaštite, režim zaštite I stepena površine 2.353,80 ha, režim zaštite II stepena površine 8.218,59 ha i režim zaštite III stepena površine 24.256,93 ha.

Režim zaštite I stepena obuhvata sledeća područja:

1) Mala Tilva - Čarlika, površine 414,18 ha

2) Kravan, površine 57,50 ha

3) Hubertov bunar - Orlovo gnezdo - Vićino seno, površine 81,77 ha

4) Rošijana - Lipar - Crni vrh, površine 280,29 ha

5) Rujeve urvine - Bendin brest, površine 378,75 ha

6) Heronje, površine 217,18 ha

7) Dugo polje, površine 141,00 ha

8) Dva čvora - Keia Lakului, površine 122,74 ha

9) Bara Zamfira, površine 207,09 ha

10) Dubovački rit, površine 104 ha

11) Labudovo okno, površine 75,50 ha

12) Ada Čibuklija, površine 140 ha

13) Ada Žilava, površine 92,00 ha

14) Stanište banatskog božura, površine 30,95 ha

15) Stanište kockavice degenove, površine 0,37 ha

16) Područje zajednice beskoljenke, površine 3,75 ha

17) Stanište stepskog skočimiša

18) Stanište pčelarice

19) Lugarnica Česta šuma - stablo koprivića

20) Dolovska kapija

21) Lugarnica Stojkan

22) Pluc

 

Režim zaštite II stepena obuhvata sledeća područja:

1) Brandibul - Mala čoka, površine 288,38 ha

2) Korn, površine 389,38 ha

3) Mala tilva - Čarlika, površine 298,79 ha

4) Kravan, površine 437,36 ha

5) Hubertov bunar - Orlovo gnezdo - Vićino seno, površine 679,58 ha

6) Rošijana - Lipar - Crni vrh, površine 573,55 ha

7) Rujeve urvine - Bendin brest, površine 213,69 ha

8) Heronje, površine 275,26 ha

9) Dugo polje, površine 102,29 ha

10) Vrela, površine 154,07 ha

11) Dva čvora - Keia Lakului, površine 133,69 ha

12) Bara zamfira, površine 230,18 ha

13) Zagajička brda - Dumača, površine 641,75 ha

14) Šušarski pašnjaci, površine 213,75 ha

15) Belo selište, površine 58,01 ha

16) Državni pesak, površine, 1028,26 ha

17) Volovska paša, površine 643,75 ha

18) Pašnjaci od Doline do Vrela, površine 151,96 ha

19) Ciganska bara i debelo brdo, površine 205,05 ha

20) Dubovački rit, površine 82 ha

21) Labudovo okno, površine 323,5 h,

22) Stevanova ravnica, površine 108 ha

23) Ušće Karaša, površine 58,75 ha

24) Ada Čibuklija, površine 90 ha

25) Travne površine, površine 828,18 ha

26) Stanište banatskog božura, površine 35,81 ha

27) Stanište pančićevog pelena

28) Stanište peščarskih vrsta insekata, površine 0,35 ha

29) Česta šuma, površine 43,11 ha.

Ostali prostor zaštićenog dobra obuhvaćen je režimom zaštite III stepena.

Osnovna karakteristika peščare je lesni i peskoviti geološki sastav. Nastala je tokom ledenog doba, kada su vetrovi raznosili pesak iz plavina banatskih reka i nanosa Dunava i tako zasuli prethodno formirani lesni plato.

Predstavlja jedinstven mozaik ekosistema, sa specifičnim predstavnicima flore i faune, od kojih su mnoge prirodne retkosti. Faunu čini preko 900 vrsta, podvrsta i varijeteta biljaka, poput banatski božur, pančićev pelen, šerpet, bademić, peščarsko smilje, kleka, kao jedina samonikla vrsta četinara Panonske nizije i dr. Među retkostima faune ističu se vrste stepskih staništa: pustinjski mravi, mravlji lavovi, banatski soko, orao krstaš, stepski skočimiš, tekunica, slepo kuče, i dr. Za mnoge od njih Deliblatska peščara je jedino ili jedno od malobrojnih preostalih staništa u Srbiji.

Prirodni potencijali peščare pružaju velike mogućnosti za razvoj nautičkog i eko turizma. Jedan od lokaliteta je Devojački bunar, Čardak i Deliblato u kojima postoje određeni smeštajni objekti i uređene staze. Peščara je i poznato lovište, te ljubitelji lova mogu da borave u nekoj od lovačkih kuća i da se oprobaju u lovu na srne i divlje svinje.