Divlji kesten u Sremskim Karlovcima

Spomenik prirode „Divlji kesten u Sremskim Karlovcima“ se nalazi u dvorištu jedne kuće  u Lenjinovoj ulici br. 86 u Sremskim Karlovcima. Divlji kesten kao listopadno drvo može da dostigne visinu od 30 m, a starost od oko 200 godina.


Divlji kesten je endemična vrsta južnog dela Balkanskog poluostrva, jer se nalazi samo na prostoru Balkana, zbog čega predstavlja pravu prirodnu retkost ovog prostora. Još je u doba Vizantije prenet u Carigrad, ali je njegovo prirodno stanište očuvano samo kod nas, na prostoru Balkana.