Franjevački samostan i crkva Svetog Mihaila

Franjevački samostan i crkva posvećeni Svetom Mihailu se nalaze na adresi Franjevački trg, u gradu Subotici.


Na tom mestu 1439. godine zaslugom Sibinjanin Janka (Janoš Hunjadi) podignuta je subotička tvrđava, koja je imala značajnu ulogu u borbi protiv Osmanlija. Franjevci su u XVII veku u okviru tvrđave imali kapelu i nastambu, koju su 1723. godine preuredili u crkvu i samostan. Gradnja nove crkve završena je 1730. godine, a u nju su ugrađeni spoljni zidovi tvrđave, a delovi južne kule postali su sastavni do crkvenog tornja (desni) kroz koji se ulazi u samostan. Zdanje se sastoji od prizemlja i sprata koji formiraju prostran atrijum pravougaone osnove. Kompletni radovi završeni su 1767. godine.

Tokom XIX veka u njemu su bili smešteni osnovna škola, gimnazija, a kasnije i viša škola filozofije i retorike. Današnji neoromantičarski izgled dobija 1907. godine kada je dozidan i levi zvonik.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar