Gradski muzej u Vrbasu

Godine 1969. u Vrbasu je formirana zavičajna muzejska zbirka koja je bila u nadležnosti tadašnjeg Doma kulture. Prva stalna postavka otvorena je 1998. godine. Tokom 2015. godine konačno je formiran Gradski muzej.


Muzejska zbirka od oko 500 predmeta s kraja XX veka danas broji nekoliko hiljada. Raspoređeni su u istorijsku, arheološku, likovnu i etnografsku zbirku. Stalna muzejska postavka prezentuje kulturnu baštinu Vrbasa, od naseljavanja prvih ljudi na ove prostore do srednjeg veka.

 

Adresa: Maršala Tita br. 88, 21460 Vrbas

Tel: 021/707 510

E-mail: [email protected]