Grupa stabala - Lozovik

Spomenik prirode “Grupa stabala - Lozovik” nalaze se u porti crkve u selu Lozovik u opštini Velika Plana. Njih čini 14 stabala lužnjakovo-jasenove šume koje su nekada raste na teritoriji Šumadije, pa i čitave Srbije, ali su krčenjem nestale sa ovih prostora, te se ona koja su se sačuvala štite kao prirodne vrednosti.


Stabla su razmeštena po ivici porte i ima ih na desetine ali je samo 14 njih pod zaštitom:

2 stabla lipe (Tilia parvifolia – Tilia grandifolia)

2 stabla hrasta cera (Quercus cerris L.)

2 stabla jasena (Fraxinus oxycarpa Wild.)

8 stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).

Njihova visina se kreće od 18 do 23 m, a starost procenjena između 200 i 300 godina. Uglavnom su okružena travnatom površinom i cvećem pa svojim dimenzijama dominiraju u prostoru. U porti se pored crkve Sv. Petra i Pavla nalazi i parohijski dom, službena zgrada, groblje sa starom crkvom brvnarom i pomoćni objekti. Veoma je retko u Srbiji naići na ovakvu grupu stabala različitih vrsta i znatne starosti kao dokaz nekadašnjih šuma. Na nekima od njih uočeni su tragovi truleži te treba voditi računa o njihovom zdravstvenom stanju.

Prvobitna zaštita iz 1971. godine obuhvatala je 17 stabala lužnjaka, jasena i lipe, ali se u međuvremenu zdravstveno stanje nekih od njih pogoršalo, te je nakon revizije stanja 1993. utvrđeno da treba zaštititi 14 stabala. Površina zaštićenog Spomenika prirode iznosi 2,16 ha i kao deo sakralne celine ima veliki značaj za turizam.