Hotel Grand

Hotel Grand nalazi se u najužem centru Valjeva, na početku pešačke zone, na Trgu vojvode Mišića br. 2. 


Na mestu današnjeg hotela nalazila se prvo mehana, da bi 1846. godine trgovac Tanasije Danilović sagradio novu zgradu, sa kafanom i sobama za prenoćište, i na je kraju je otkupljuje, dograđuje i imenuje u „Grand“, trgovac iz Valjeva 1883. godine. Tokom svoje istorije zgrada je često obnavljana i dograđivana, menjala je namenu i bila neretko centar kulturnih događaja u Valjevu. Današnji izgled nastao je tokom radova izvedenih poslednje decenije prošlog veka. Važi za jedan od prvih modernijih ugostiteljski objekata podignutih početkom XX veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar