Hrast lužnjak - Smederevo

Stablo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koje se nalazi u selu Radinac nadomak Smedereva zaštićeno je zakonom kao Spomenik prirode botaničkog karaktera kao jedan od retkih reprezenata nekadašnjih lužnjakovo-jasenovih šuma. Sa svojom širokom i granatom krošnjom, jakim granama i izgledom dominira u prostoru na kome se nalazi u  krugu smederevske železare „Sartid 1913“.


Visina stabla je 16 m, a starost procenjena na oko 190 godina. Dobrog je zdravstvenog stanja sa nekoliko manjih suvih grana koje bi trebalo ukloniti i konzervirati rezove. Hrast je prvi put zaštićen 1970. godine Rešenjem Skupštine opštine Smederevo, a danas predstavlja Značajno prirodno dobro III kategorije površine 3,10 ari.