Iskorak ka savremenoj medicini

U Srbiji tokom XIX veka polako se podiže svest o javnom zdravlju ali i o održavanju lične higijene. Otvaraju se prve zdravstvene ustanove, a u medicinu se sve više polažu nade kao u nauku u usponu.


GALERIJA

Iskorak ka savremenoj medicini
Iskorak ka savremenoj medicini
Iskorak ka savremenoj medicini
Iskorak ka savremenoj medicini
Iskorak ka savremenoj medicini

            Jevrem Obrenović, brat kneza Miloša, 1826. godine otvara prvu bolnicu (i apoteku) u Šapcu, a potom su bolnice otvorene i u Gradištu, Svilajncu, Beogradu (1832), ali su imale  priveremeni karakter. Prva stalna civilna bolnica otvorena je u Kragujevcu 1860. godine. Pošto u Srbiji nije bilo školovanih lekara veliki doprinos medicini i organizaciji zdravstvene zaštite dali su Srbi iz Vojvodine. Značajan događaj bio je osnivanje Srpskog učenog društva 1872. godine, na inicijativu Vladana Đorđevića. Krajem veka dolazi do ubrzanog razvoja i civilne i vojne medicine, uz pomoć mladih Srba školovanih na evropskim univerzitetima, a od 1920. godine školovanih i na domaćem Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Početkom 20. veka dolazi i do otvaranja prvih stomatoloških ordinacija u Beogradu.

            Stanovništvo je obolevalo od tuberkuloze, mentalnih oboljenja, malarije, bolesti disajnih puteva, kardiovaskularnog sistema, polnih bolesti, dijabetesa. U Beogradu je početkom 20. veka čak jedna četvrtina bolesnika umrla od tuberkuloze. Naročito su opasne bile epidemije tifusa tokom ratnih godina, a posebno epidemija iz 1915. godine kada se pretpostavlja da je od oko 400 000 obolelih umrlo oko 165 000 ljudi. Raširenost zaraznim bolestima i relativno kratak životni vek posledica su i loših uslova gradskog stanovništva u vremenu rane industrijalizacije, ali i seoskog koje je živelo u gotovo primitivnim životnim uslovima. Bolest je počela da se prihvata kao sastavni deo života, ali saosećanje i tuga u slučaju smrtnih ishoda postaju deo građanskog ponašanja. Država je počela da sprovodi vakcinacije, sistematske preglede dece, ali i da edukuje narod. Kao deo modernizacijskog procesa donose se brojna zakonska akta i sanitarni propisi i u pogledu hrane kako bi se izbegle neželjene epidemije i bolesti. Promene su se ipak uglavnom odnosile na gradske sredine dok su sanitarno-zdravstveni standardi bili gotovo neprimenjeni u selima. Oni su uglavnom gledali sa nepoverenjem novine koje su dolazile iz grada, oglušavali se o savete i preporuke, češće odlazili kod berberina nego kod stomatologa, primenjivali magijske radnje i gatanja uprkos čak i policijskoj prinudi i kaznama. Suzbijanje nadrilekara i vračara predstavljaće još dugi niz godina veliki problem za državu. Ipak tokom 20. veka, sa uvođenjem besplatne zdravstvene zaštite, velikim ulaganjima u izgradnju i opremu bolnica, obrazovanjem lekara i drugim akcijama, stanje se polako popravljalo.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar