Istorijski arhiv Beograda

Istorijski arhiv Beograda je institucija zadužena za zaštitu arhivske građe 17 opština grada Beograda i nadzor nad 1 656 stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala.


Arhiv je osnovan 26. septembra 1945. godine odlukom Izvršnog odbora Narodnog odbora grada Beograda, sa ciljem zaštite građe vezane za Beograd i Zemun, kao Gradski arhiv. Do 1947. godine nalazio se u okviru Gradske biblioteke a zatim deluje kao samostalna institucija. Godine 1954. dobija sopstvene prostorije, nekadašnju zgradu Klasne lutrije, a 1958. današnji naziv. Ipak, usled nedostatka prostora 1973. godine je preseljen u novoizgrađeni objekat, gde se i danas nalazi.

U depou Istorijskog arhiva Beograda nalazi se oko 13.000 dužnih metara arhivske građe, raspoređenih u preko 2 000 fondova. Građa obuuhvata period od polovine XVIII do kraja XX veka. Najstariji dokument je „Dijalog Osmanlije i Hrišćanina“ iz druge polovine XVI veka napisan na turskom jeziku; dok je najstariji fond „Zemunski magistrat“ sa dokumentima iz XVIII veka uglavnom na nemačkom jeziku. Najviše fondova nastalo je posle 1945. godine.

 

Adresa: Palmira Toljatija 1, 11070 Novi Beograd

Telefon: 011/2606 336

E-mail: [email protected]

https://www.arhiv-beograda.org/sr

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar