Istorijski arhiv Peć

Gradsko naslje Peć predstavlja sedište istoimene opštine u severozapadnom delu Kosova i Metohije.


Istorijski arhiv Peć je osnovan pri Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu, odeljenja za administrativne i arhivske poslove. Njegova nadležnost obuhvata teritorije opština Peć, Istok, Klina, Dečani i Đakovica.

 

Adresa: Kneza Miloša 24, 11000 Beograd

Tel: 011/3068 182

E-mail: [email protected]

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar