Razvoj pekarskog zanata kroz istoriju

Za razliku od hleba koji je tradicionalno pripreman u domaćinstvu, pekari su pravili i prodavali hleb od belog brašna. Esnaf pekarski je osnovan 1894.godine¹ (prestao da postoji 1910.godine, kada je donošenjem Zakona o radnjama ukinut esnafski poredak u Srbiji). Esnafi su predstavljali organizaciju jednog ili više srodnih zanata i imali su zadatak da štite zanatlije od konkurencije, da obezbede esnafskim majstorima pravo na obavljanje zanata i druge privilegije. Pekarski zanat spade u red najstarijih u Kraljevu. U vreme turske vladavine pekarskim zanatom bavili su se turski majstori, a Srbi su obavljali samo pomoćne poslove. U tom periodu hleb se kod srpskog stanovništva uglavnom pripremao u domaćinstvima, pa se mali broj Srba bavio ovim zanatom. Posle Prvog srpskog ustanka i nakon oslobođenja od neposredne turske vlasti smanjuje se broj turskih ekmedžija, ili ekmeščija, kako su se pekari nazivali u tursko vreme, a povećava se broj Srba koji pekarski zanat preuzimaju od turskih majstora. Karanovac² ( današnje Kraljevo) je u vreme ustaničkih dana imalo važnu administrativnu ulogu i tada dobija obeležje varoškog naselja u koje je sve više pristizalo stanovništvo i vojska. Sa povećanjem broja stanovnika u Karanovcu povećava se i potrošnja hleba, što podstiče povećanje broja zanatlija koje se bave pekarstvom.


GALERIJA

Razvoj pekarskog zanata kroz istoriju
Razvoj pekarskog zanata kroz istoriju
Razvoj pekarskog zanata kroz istoriju

Od perioda početaka stvaranja moderne srpske države u XIX veku, više od jednog veka konstantno u srpske gradove i varoši pristižu mnogobrojni doseljenici iz pasivnih krajeva u potrazi za poslom. Taj trend se nastavlja i nekoliko decenija po završetku II svetskog rata. Tada počinje masovnije osavremenjivanje proizvodnje, koji teče uporedo sa nacionalizacijom i podruštvljavanjem preduzeća (neminovni process prelaska zanatske u industrijsku proizvodnju, jer je to ne samo savremeniji već i jeftiniji način proizvodnje³. Širom Srbije, a posebno u Kraljevu postoji veliki broj doseljenika koji su poreklom iz južnih srpskih krajeva. Kada je reč o pekarama, najviše ih je iz Makedonije. Poznato je da u Kraljevu živi oko petnaestak familija rodom iz tih krajeva koje se i dalje bave pekarstvom.

Poslednjih decenija XX veka ponovo dolazi do ponovnog procvata pekarskog zanata. Danas privatnih pekarskih radnji ima na svakom ćošku, a tradiciju ovog starog zanata uspeli su da sačuvaju samo pojedinci.

 

¹Nikola Vučo, Raspadanje esnafa u Srbiji, knj.I, Beograd, 1954, str.47.

²Iz popisa iz 1540.god. uporedo sa nazivom Rudno Polje pojavljuje se I naziv Karanovac, vidi D.Drašković, O postanku naziva Karanovac, Naša prošlost, broj 4, Kraljevo, 1989, str.113

³Dragana Stojković, Od furundžinice do pekare, Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 69, Beograd, 2005.

 

Preuzeto iz Priča o hlebu, strana 16.

Izdavač Narodni muzej Kraljevo / Za izdavača Dragan Drašković

Autor izložbe i kataloga Violeta Cvetanovska

Urednik Dragan Drašković / Lektura i korektura mr Ana Gvozdenović

Tehnička realizacija Dragan Vojinović, Rade Pajović, Vladan Pejković, Slobodan Milenković

Fotografija Srđan Vulović / Dizajn publikacije Dragan Pešić

Grafička priprema Ajova doo / Štampa Interklima grafika

Kraljevo, 2013.