Jarešnik

Na prostoru jugoistočne Srbije, na padinama planine Crnook nalazi se jedinstvena šuma Krimskog bora (Pinus nigra var. Pallasiana). Nalazi se na teritoriji sela Jarešnik i osim ovog lokaliteta nije poznat nijedan drugi u našoj zemlji.


Površina ovog prirodnog dobra je 6,21 h (prema podacima iz JP Srbija šume 3 h) i ovde se  nalazi 201 stablo krimskog crnog bora. Njihova starost se procenjuje na 250 godina. Nekada su šume ovog bora zauzimale veće površine u istočnoj Srbiji, ali danas ne. Najviše su zastupljene na Krimu, Maloj Aziji, Grčkoj, Bugarskoj i Makedoniji.