Jelašnička klisura

Specijalni rezervat prirode Jelašnička klisura obuhvata reku Jelašnicu i lokalitete Radovanski kamen i Kuline. Nalazi se na teritoriji grada Niša, od kog je udaljen desetak km u pravcu istoka. Klisura je dugačka je oko 2,5 km. Morfološke odlike ove klisure su veoma interesantne, javljaju se prozorci, potkapine, manje kaverne, šuplje stene, zubci, vrtače, dolomitski stubovi i drugo.


Jelašnička reka je vodotok bujičnog karaktera. Flora ovog područja veoma je raznovrsna, javljaju se šume cera, sladuna, grabića, hrasta kitnjaka, bukve. Klisura ove reke je stanište retkih biljnih vrsta, među njima najznačajnije i najinteresanije zajednica Natalijine i srpske ramonde, te srpska vijošnica koja se javlja samo u krečnjačkim potkapinama, a od ostalih vrste tu su hibridna kupina, ljiljan zlatan, rolenin dubačac i mnoge druge. Fauna je bogata pticama, neko od vrsta jesu bela kanja, kratkoprsti kobac, suri ora, sova buljina, šumska ševa, golub dupljaš, pupavac, gorska lasta, zviždak, vrabac pokućar. Najznačajnija pejzažna karakteristika Jelašnačke klisure jeste divlja morfologija sa brojnim erozivnim oblicima i niskim stepenom zagađenosti. Klisura je pogodna za rekreaciju, kampovanja i piknike. A u njoj se nalazi i prvo penjalište za sportsko penjanje u Srbiji, pa je ovo mesto odličan izbor za ljubitelje avanture, alpinizma i planinarenja.