Kaljavica

Rezervat "Kaljavica" predstavlja jedan od poslednjih ostataka prašume u jugozapadnoj Srbiji.


Nalazi se na Mojstirsko-Draškim planinama, obuhvatajući površinu od 15 ha gde je zaštićena mešovita šuma smrče, jele i bukve.