Katolička crkva Svetog Josipa

Katolička crkva posvećena Svetom Josipu se nalazi u mestu Čerević, u Sremu na obali Dunava, na teritoriji opštine Beočin.


Sagrađena je kao barokna građevina sa visokim zvonikom 1776. godine. U unutrašnjosti hrama se izdvajaja nekoliko ikona. Johan Natinhofer naslikao je 1781. godine Svetu porodicu sa Bogorodicom, Hristom i pravednim Josifom, i ta ikona ukrašava glavni oltar. U njenom donjem delu se nalazi panorama Čerevića na kojoj se vide i katolička i pravoslavna crkva. Pored nje izdavaju se ikonu Raspeća koju je 1817. godine naslikao Arsa Teodorović, i  ikona Svetog Trojstva ka delo Konstantina Pantelića iz 1835. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar